Palvelumme


Tuetun asumisen palvelut nuorille sekä aikuisille ja maahanmuuttajille

Tuotamme palveluita nuorille aikuisille (18-21-vuotias) sekä aikuisille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta esimerkiksi: asumiseen, arjenhallintaan, sosiaalisiin suhteisiin, lastensuojeluhistoriaan, mielenterveydellisiin häiriöihin sekä riippuvuuksien hallintaan liittyen. Tuettuun asumispalveluun (tuas-palveluun) oikeutetut asiakkaat eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan jokaisen asiakkaan lähtökohdat, tuen tarpeet ja voimavarat ovat erilaisia. Aikuisten asiakkaiden arjenhallinnan taitojen vahvistuminen kuten myös nuorten aikuisten valmistautuminen kohti itsenäistä elämää etenee yksilöllisesti ja eri tahtiin. Prosessin aikana asiakkaan voimavarat ja elämänhallinta lisääntyvät sekä hänen oma kokemus elämänlaadustaan kohenee. Tuas-palvelun tavoitteena on asiakkaan itsenäisen asumisen ja elämänhallinnan valmiuksien lisääntyminen, jolloin hän voi jatkaa asumistaan itsenäisesti ilman tukea. Toimintamme pohjautuu sopimukseemme Tampereen kaupungin kanssa.


Meillä on myös vankkaa kokemusta monikulttuurisesta työskentelystä ja sen erityispiirteistä yksin maahan tulleiden alaikäisten nuorten parissa ylläpitämämme ryhmäkodin ja tukiasumisyksikön kautta.


Alla on kuvattuna asiakkaan polku tuetussa asumispalvelussa Ahokodit Oy:n tuottamana. Prosessi on kirjoitettu auki kymmensivuiseksi oppaaksi, joka toimii myös osana Ahokodit Oy:n työntekijöiden perehdytystä.