Palvelumme


Tuetun asumisen palvelu, asuntojen välivuokraus sekä sosiaalisen asuttamisen palvelu

Paikallisena yrityksenä haluamme palvella asunnon vuokraajia sekä asiakkaitamme, joilla on asunnon tarve, saattamalla heidät yhteen tarjoamalla asuntojen välivuokrausta. Välivuokrauksessa hoidamme vuokravakuuden sekä maksamme erillisen huoneistovakuutuksen kohteeseen koko vuokrauksen ajaksi. Vuokrauksessa pyrimme kestäviin ja pitkäjänteisiin asiakassuhteisiin. Näin varmistamme, että vuokraaminen on vuokranantajalle mahdollisimman turvallista, helppoa ja riskitöntä. Mikä parasta, palvelu on vuokranantajalle myös täysin maksuton. Palvelumme tarkoituksena on löytää asunto asiakkaillemme jotka ovat kohdanneet elämässään erilaisia haasteita, heillä on mahdollinen riski joutua asunnottomaksi tai haluavat muuttaa itsenäiseen asumiseen ja tarvitsevat nyt tukea. Sosiaalisen asuttamisen palvelu (SOLA) kuuluu osaksi tuetun asumisen palveluamme (TUAS). Tehtävämme on tukea ja ohjata arjen askareissa sekä auttaa tulevaisuudessa huolehtimaan arjesta mahdollisimman itsenäisesti. Tärkeänä osana tätä on arjen askareiden sujuminen, mahdollinen opiskelu-tai työssäkäynti, asunnosta- ja asumisesta huolehtiminen jne. TUAS—palvelun päätyttyä voidaan asumista tukea esimerkiksi sosiaalitalkkari-toiminnalla, jonka tarkoituksena on turvata itsenäisen asumisen alkumetrit. 


Tuetun asumisen palvelut nuorille sekä aikuisille ja maahanmuuttajille

Tuotamme palveluita nuorille aikuisille (18-21-vuotias) sekä aikuisille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta esimerkiksi: asumiseen, arjenhallintaan, sosiaalisiin suhteisiin, lastensuojeluhistoriaan, mielenterveydellisiin häiriöihin sekä riippuvuuksien hallintaan liittyen. Tuettuun asumispalveluun (tuas-palveluun) oikeutetut asiakkaat eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan jokaisen asiakkaan lähtökohdat, tuen tarpeet ja voimavarat ovat erilaisia. Aikuisten asiakkaiden arjenhallinnan taitojen vahvistuminen kuten myös nuorten aikuisten valmistautuminen kohti itsenäistä elämää etenee yksilöllisesti ja eri tahtiin. Prosessin aikana asiakkaan voimavarat ja elämänhallinta lisääntyvät sekä hänen oma kokemus elämänlaadustaan kohenee. Tuas-palvelun tavoitteena on asiakkaan itsenäisen asumisen ja elämänhallinnan valmiuksien lisääntyminen, jolloin hän voi jatkaa asumistaan itsenäisesti ilman tukea. Toimintamme pohjautuu sopimukseemme Tampereen kaupungin kanssa.


Meillä on myös vankkaa kokemusta monikulttuurisesta työskentelystä ja sen erityispiirteistä yksin maahan tulleiden alaikäisten nuorten parissa ylläpitämämme ryhmäkodin ja tukiasumisyksikön kautta.


Alla on kuvattuna asiakkaan polku tuetussa asumispalvelussa Ahokodit Oy:n tuottamana. Prosessi on kirjoitettu auki kymmensivuiseksi oppaaksi, joka toimii myös osana Ahokodit Oy:n työntekijöiden perehdytystä.